หอพักหญิงวันเพ็ญ 

88/49 ซอยเหล่านาดี 10/8 หน้าแก่นนครฯ สะอาด ปลอดภัย ราคาเป็นกันเอง

โทร.081-263-3616 081-769-7248
 

“ห้องไม่หรูแต่อยู่สบาย”